SAVJETI

Većina ovih savjeta preuzeta je sa web sstranica HGSS-a, a plod su naše želje da Vam boravak u prirodi, posebno brdima, učinimo sigurnijim. Ovi savjeti plod su vlastitog dugogodišnjeg iskustva naših članova ali i iskustva drugih ljudi koji se bave istim aktivnostima.

Nadamo se da će Vam ovi savjeti pomoći i da će biti svrhoviti u spriječavanju nesreća, te da uloženo vrijeme i trud u stvaranje  ovih ovih stranica neće biti uzalud!