SIGURNOSNA PRAVILA HGSS-a

Temeljem 13.članka stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja na prijedlog HGSS-a, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje donosi sigurnosna pravila koja možete preuzeti na vezi ispod.