Trenutno pregledavate Aktivnosti oko poplave u Ogulinu

Aktivnosti oko poplave u Ogulinu

Noćas ćemo slabo spavati…
Naših 16 članova trenutno je na čišćenju naplavina iz Đulinog ponora, a nekolicina je na ispomoći HEP-u i lokalnim stanovništvu.