Trenutno pregledavate Tečaj upravljanja quadovima

Tečaj upravljanja quadovima

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:Vježba
Tokom vikenda na Psunju se održao tečaj upravljanja qadovima, koji je okupio 8 tečajaca među kojima i jednog našeg Ogulinca.
Poseban naglasak stavljen je na sigurnost u vožnji i savladavanje raznolikih terena i nagiba.
Quadovi su vrijedan resurs u našem radu, jer omogućuju brže pretraživanje teže dostupnog terena pa samim time i učinkovitije spašavanje.