Akcija izvlačenja psa iz jame na Stošcu

Jučer smo imali i jednu akciju izvlačenja četveronošca.

Poziv je stigao od vlasnika psa čija je Azra pala u jamu na šumskom predjelu podno Stošca.
Taman se jedan naš član nalazio na tom području, sa svom potrebnom opremom, pa je brzo izašao u izvid. Pas se nalazio na nepristupačnim terenu u stjenovitoj vrtači na dubini od cca 6-7 metara te nije sam mogao izaći na sigurno.
Zahvaljujući stručnom znanju i iskustvu našeg člana (radi se o iskusnom speleologu i gorskom spašavatelju) moglo se odmah pomoći životinji. Izvlačenje je proteklo bez većih problema te je uz pomoć vlasnika Azra izvučena na sigurno.
Od poziva do završetka izvlačenja prošlo je sat i pol vremena.