Trenutno pregledavate Čišćenje naplavina iz Đulinog ponora

Čišćenje naplavina iz Đulinog ponora

Još od jučer smo u pripravnosti zbog visokog vodostaja rijeke Dobre ali i ostalih rijeka na našem području, a danas smo se na poziv kriznog stožera grada Ogulina odazvali akciji čišćenja naplavina koje je rijeka Dobra donijela sve do Đulinog ponora.

U ovoj preventivnoj akciji pomogli smo u vađenju i odvozu punih 20 kamina punih naplavljenog drveta i drugog smeća (procjena je oko 350 m3 smeća) kojeg je Dobra donijela iz svog gornjeg toka. Sve to smeće bi dodatno začepilo već i onako dovoljno začepljeno podzemlje.

U ovoj akciji sudjelovalo je 18 naših članova s naša četiri čamca a pritom je korištena sva nama raspoloživa oprema za spašavanje sa divljih voda i poplavljenih područja.

Na nekoliko priloženih fotografija i video zapisa možete vidjeti kako je to izgledalo iz prve ruke.

Nadamo se da neće biti potrebe za više intervencija i da neće biti većih poplava ove godine ali ćemo mi svejedno s drugim službama našeg grada biti u pripravnosti.